تجهیزات ایمنی

برخلاف تصور عموم، تجهیزات ایمنی تنها منوط به محیط های شغلی نظیر محیط های کارگاهی و صنعتی نمی باشند بلکه وجود ضرورت استفاده از آن در تمامی ابعاد قابل مشاهده است. به عنوان مثال در خانه و محل زندگی نیز به منظور پیش گیری باید تجهیزاتی برای مواقع حادثه در نظر گرفته شود. کپسول های آتشنشانی و باکس آن از تجهیزات ضروری در این مورد می باشند. همچنین از تجهیزات محافظتی با هدف ایمنی در فعالیت های تفریحی نظیر سفرهای کمپی و مباحث ترافیکی نیز استفاده می شود. از جمله این تجهیزات می توان به روشنایی های اضطراری، موانع کنترل جمعیت، موانع محافظت در برابر افتادن، چادرها و کیسه خواب های انفرادی، علائم هشداردهنده و خطر و سایر تجهیزات اشاره نمود. بنابراین می توان گفت تجهیزات ایمنی گستره ی وسیعی از محافظت می باشند که به طور کلی به تجهیزات ایمنی فردی و تجهیزات ایمنی کارگاهی (گروهی) تقسیم می شوند.

تجهیزات ایمنی فردی نوع خاصی از تجهیزات حفاظتی می باشد که شخص قسمت های مختلف بدن خود را از خطرات محیط کار از طریق وسایل ایمنی مصون می دارد. استفاده از تجهیزات ایمنی فردی به طور کلی شامل کلاه ایمنی، عینک ایمنی، دستکش ایمنی، ماسک تنفسی، کفش ایمنی، گوش گیر و محافظ گوش ایمنی و لباس کار می باشد.